Systemutveckling som inte är genomtänkt

Ofta läser vi på olika mediers hemsidor om olika projekt som försenats eller i värsta fall inte ens levereras. Vad beror detta på?


Det finns flera olika orsaker och jag tänker nämna några vanliga orsaker.


Otydlighet vid beställningen

Kunden vet inte vad den behöver. Tror sig se ett behov som kanske inte finns eller som inte är riktigt behovsrelaterat. Medarbetarna tycker sig inte se ett behov. Alla dessa orsaker borde utlösa en siren av högt ljudande varningssignaler för dig att vara mycket försiktig. Klart du är intresserad av affären och pengarna det kan ge vid en eventuell systemutveckling. Men du kommer inte att lyckas och risken är stor att du kommer att sitta indragen i långa rättsprocesser om att få rätt till betalt. Självklart har du rätt att få betalt för nedlagt jobb men kunden har alltid rätt att hävda att den först vill få jobbet levererat innan den betalar. Tänk på att de flesta kunderna känner till att en betalning också är en acceptans och därför skapar det en ovilja mot att betala innan leverans.


Hur kan du komma vidare om kunden inte vet vad den behöver?
En möjlig väg när du märker att projektet är luddigt och du vet att din systemutveckling kommer att bli lidande. Det är att försöka få till en betald förstudie. Hjälpa kunden helt enkelt att komma fram till rätt behov och rätt lösning. Tyvärr finns det kunder som tror sig ha en klar bild men du märker att så inte är fallet. Kunden är också ovillig mot en förstudie för han har en så tydlig bild av hur den levererade tjänsten ska fungera. Börja då med att intervjua kunden i dess alla beståndsdelar. Han kommer ganska snart inte alls ha så klara och tydliga svar som han först trodde. Introducera idén med en förstudie igen och nu är han kanske villig att tillstå att en sådan är bra att göra.


Tekniska problem vid implementering

I en del fall går systemutvecklingen riktigt bra. Men under utvecklingens gång stöter man på tekniska problem. En orsak kan till exempel vara att inte en viss teknisk pryl som krävs i projektet inte slagit igenom riktigt på det vis man trodde i början. Det kan också vara brister i den kanal tjänsten skall levereras, till exempel dålig täckning.

Hur löser du de tekniska problemen i teknikens framkant?
Det enkla svaret är att det gör du troligen inte. Du kan inte springa runt och installera 4G master i hela Sverige. Det blir till slut orimliga krav för att kunna slutföra projektet. För systemutveckling är det oerhört viktigt med både en stabil förstudie och att en grundläggande kravspecifikation finns. Har du missat det i början av projektet kommer du att lida oerhört i slutet. Om projektet ligger i teknikens framkant och du har ett dåligt förarbete kan du med stor säkerhet inte lösa de problem som i slutändan kommer att komma. Var försiktig med ”spännande projekt med ny teknik” och glöm inte att göra din förstudie och analysera kraven.

Har du gjort intervjun med kunden, gjort en förstudie och avsatt tid för att ta fram en kravspecifikation ökar chansen mångfalt för att du lyckas med din systemutveckling. Smittas inte av kundens entusiasm i början utan titta på beståndsdelarna under lupp och var kritisk med nya tekniska landvinningar om de återfinns i den systemutveckling du är ansvarig för. Det är trots allt du som skall ta projektet i hamn, inte kunden.